Son Tuylips

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Sơn TUYLIPS Luxuryvà sơnNANO ONE phấn đấu trở thành thương hiệu Việt thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

 

SỨ MỆNH

Đối với các cổ đông và đối tác: đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy” của đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với cán bộ nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao, ổn định và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

 

GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sản xuất TLG Việt Nam coi trọng các giá trị, các nguyên tắc trong mọi hoạt động của mình:

- Coi nhân lực là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của công ty; đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của mỗi người trong công ty.

- Coi lợi nhuận là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho nỗ lực của mình.

- Đối với các doanh nghiệp bạn, Công ty Cổ phần Sản xuất TLG Việt Nam coi trọng và duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi.

- Liêm khiết, trung thực là cách ứng xử có văn hóa là yếu tố then chốt để cùng phát triển.

trở lên